Kongres Kultury Akademickiej - założenia, rozmowa w TVP Kraków

Kongres Kultury Akademickiej, Kraków, 20 - 22 III 2014

Czasy współczesne

Słowo JM Rektora prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka
Czasy współczesne, dzisiejszy świat – to epoka wspaniałych osiągnięć cywilizacji, a w tym – niespotykanych do tej pory możliwości rozwoju badań naukowych i nauki sensu largo 
we wszelkich dziedzinach. Pozwala to na przekraczanie coraz dalej ustawianych granic ludzkiego poznania, buduje zręby wiedzy coraz pełniejszej, coraz doskonalszej. Obowiązek tworzenia, zdobywania i przekazywania tej wiedzy kolejnym pokoleniom spoczywa na całym systemie edukacji, w tym w znaczącym stopniu na uczelniach akademickich...


Czytaj dalej +

Tematyka Kongresu; tezy programowe

Prof. dr hab. Piotr Sztompka
Żyjemy w czasach wielkich zmian. Nasz kraj stoi na skrzyżowaniu, czy jak kto woli na rozdrożu trzech wielkich procesów społecznych, z których każdy ma inną logikę i dynamikę, a wszystkie przynoszą konsekwencje ambiwalentne: i dobre i złe. Pierwszy, to proces transformacji ustrojowej, owa wielka rewolucja obywatelska zapoczątkowana ćwierć wieku temu i jeszcze nie dokończona. Drugi to proces integracji europejskiej, w którym uczestniczymy z mądrego wyboru politycznego. A trzeci – to proces globalizacji, który dotyka nas chcąc nie chcąc, podobnie jak wszystkie inne kraje współczesnego świata...


Czytaj dalej +

RADA PROGRAMOWA
Więcej +

RADA PROGRAMOWA

PROGRAM KONGRESU
Więcej +

PROGRAM KONGRESU

MIEJSCA OBRAD I REJESTRACJA
Więcej +

MIEJSCA OBRAD I REJESTRACJA

Imprezy towarzysząceKKA 2014

Koncert

Auditorium Maximum UJ, 21.03.2014, godz. 19.00

Wystawy

Muzeum Narodowe, 20 - 22.03.2014 Biblioteka Główna ASP w Krakowie, Galeria Jednej Książki, ul. Smoleńsk 9 21.03.2014, godz. 13 - wernisaż wystawy Anatomia artystyczna. Podręcznik Władysława Łuszczkiewicza

Bankiet

Sala Hołdu Pruskiego, Sukiennice 20.03.2014, godzina 20:00

PatroniKKA

Patron medialny

Patron medialny

Patron kulturalny

Do góry